Dla klientów oferujemy pełną obsługę prawną prowadzonej przez nich działalności, zarówno w zakresie zagadnień formalnoprawnych, jak w zakresie doradztwa kontraktowego.


Zapewniamy analizę i przygotowanie umów, udział w negocjacjach, przygotowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych, w tym w zakresie obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, także międzynarodowego.

Doradztwo prawne prowadzą doświadczeni adwokaci i doradcy prawni ze współpracującej z naszą firmą kancelarii DG Tax Law Deptuła i Wspólnicy Sp. k.